Պարտքերի հավաքագրում


Պարտապանների հետ բանակցությունների վարում, պարտքերի մարման պահանջագրերի կազմում և ուղարկում, գումարների բռնագանձում դատական կարգով, կատարողական վարույթում ներկայացուցչություն, սնանկ ճանաչում և այլն: