Ժառանգական գործեր


ժառանգության գործերով ներկայացուցչություն նոտարական գրասենյակներում և դատարանում, ժառանգության ձևակերպում, փաստաթղթերի հավաքագրում, ժառանգության ընդունում, բաժանում, բաց թողնված ժամկետի վերականգնում։