Պայմանագրերի կազմում


Ցանկացած տիպի և բարդության պայմանագրերի կազմում, կնքման գործընթացին աջակցություն, լուծում, փոփոխում, տիպային պայմանագրերի տրամադրում, ռիսկերի վերլուծություն, գործարքների իրավական ուղեկցում և այլն։