Ամուսնաընտանեկան վեճեր


Ամուսնալուծություն, ալիմնետի բռնագանձում, ալիմենտի չափի փոփոխություն, երեխայի բնակության վայրի որոշում, խնամքի հետ կապված հարցեր, երեխային երկրից տանելու արգելքի կիրառում, գույքի բաժանում և այլն։